Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Sutinové vyhledávání

Základní informace - Typy SAR akcí

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

images

Vyhledávání v sutinách při zřícení budov je v České republice organizováno a řízeno HZS ČR. Prvořadou činností na místě zásahu je zjištění pravděpodobného počtu zasypaných osob a provedení průzkumu.

Kromě počtu a rozmístění postižených osob se průzkumem zjišťuje:

  • možnosti dalšího zřícení nebo zasypání, bezpečnost prostoru,
  • rozsah mimořádné události a nároky na síly a prostředky,
  • odezvu postižených osob,
  • nebezpečí, která ohrožují zasypané osoby - požár, zatopení, nedostatečný přístup vzdušného kyslíku k zasypaným, únik plynu, elektrické rozvody, přítomnost chemikálií, přítomnost hořlavých kapalin apod.,
  • přístupové cesty k postiženým,
  • jaká pomocná technická zařízení budou potřebná (jeřáby, pálící soupravy, podpěry, buldozery, apod.),
  • potřebu speciálních služeb (vyhledávací psi, báňská záchranná služba, speleologové apod.).

Vyprošťovací práce se zahajují především tam, kde byly průzkumem zjištěny živé osoby, anebo alespoň existuje naděje na přežití osob v sutinách. Před zahájením vlastních vyprošťovacích prací je nutné posoudit míru ohrožení zachránců a podle potřeby provést zabezpečení, které bude chránit jak zachránce, tak i zachraňované.

Okamžitá pomoc nemusí spočívat jen v rychlém vyproštění osob, ale i v přijetí takových opatření, která postiženým zabezpečí podmínky k přežití v prostoru závalu. Jedná se o zabezpečení přístupu vzduchu a eliminaci všech dalších nebezpečí. Samozřejmostí je přivolání odborné lékařské pomoci. Přitom je potřeba oznámit předpokládaný počet postižených. Všechny, kteří byli jakýmkoliv způsobem postiženi při závalu, je nutno předat k lékařskému vyšetření. Dle potřeby je nutné stanovit prostor pro ukládání a evidenci těch postižených, kteří neštěstí nepřežili.

Okolí mimořádné události je nutné zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a šetrně zamezit přístup osobám, které předpokládají mezi postiženými své blízké.

Pohyb na troskách, kde budou nasazeni vyhledávací psi, je nutné omezit na minimum, aby nedošlo ke zničení pachových stop.

 

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele