Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Informační portál a informační systém pro SAR složky IZS

SAR CZ - Projekt

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému.

Projekt vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

                


Stručný název: SAR System CZ

Logo projektu:

Projekt SAR System CZ usiluje o zprovoznění informačního portálu a systému pro složky IZS, které se účastní pátracích a záchranných akcí. V současné době neexistuje v ČR i v Evropě jednotný a ucelený prostor pro specialisty na tento typ akcí.

Portál bude sloužit pro účely shromažďování a prezentaci normativů a odborných článků, diskuze a prezentace i neziskových organizací, které je možno zapojit do těchto akcí. Pro kvalitní profilaci v této oblasti jsou zapotřebí nejnovější nástroje pro sdílení informací a portál by měl sloužit jak k distribuci znalostí mezi jednotlivými odborníky na tyto akce, tak i ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech SAR týmů.

Informační systém usnadňuje efektivní využití aplikací a informačních zdrojů v případě zásahu dostupných i v místě nasazení. Musí poskytovat informace o počasí, mapové podklady, kontaktní informace na specialisty, státní správu a další organizace, které je možné využít při SAR akcích.


Partneři projektu:

Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

  • Konzultace pro oblast IZS

USAR Team CZ

  • Konzultace pro oblast sutinového vyhledávání a mezinárodní nasazení

Krajské ředitelství Policie Východočeského kraje

  • Konzultace pro oblast pátracích a záchranných akcí v terénu

Slezská univerzita v Opavě

  • Technické řešení v rámci CMS


Realizátoři:

  1. hlavní koordinátorka: Bc. Martina Huječková
  2. redaktorka, public relation manažerka: Bc. Jana Procházková
  3. finanční a legislativní zajištění, redaktorka: Bc. Ludmila Bábíková
  4. redaktorka, manažerka zdrojů: Bc. Lenka Divišová
  5. odborný poradce, technická podpora: Bc. Jiří Zeman

Garant:

plk. Ing. Jiří Šlechta – MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR

Supervizor:

Mgr. Jan Matula – ÚBK FPF SU v Opavě

Konzultanti:

PhDr. Petr Škyřík – KISK FF MU
PhDr. Michal Lorenz – KISK FF MU
ppor. Mgr. Petr Vodička – USAR tým Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
Gustav Hotový – lektor služební kynologie MV
Ing. Vladimír Makeš – Krajské ředitelství Policie Východočeského kraje
Doc.Ing. Martin Šperka, PhD. – FIIT STU v Bratislavě
Veronika Švestková, DiS. – SAR CZ

 

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele