Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

imagesVyhledávání v sutinách při zřícení budov je v České republice organizováno a řízeno HZS ČR. Prvořadou činností na místě zásahu je zjištění pravděpodobného počtu zasypaných osob a provedení průzkumu.

Kromě počtu a rozmístění postižených osob se průzkumem zjišťuje:

  • možnosti dalšího zřícení nebo zasypání, bezpečnost prostoru,
  • rozsah mimořádné události a nároky na síly a prostředky, ...

images

Pátrací a záchranné akce v terénu spadají do kompetence Policie ČR a velitelem zásahu je zpravidla příslušník PČR. Tímto typem mimořádné události se zabývá Katalog typových činností integrovaného záchranného systému: Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu.

Mimořádnou událostí se v tomto případě rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život a zdraví pohřešované osoby...

imagesZáchranu osob v bezprostředním ohrožení života zřejmě související se sportovními aktivitami v horských terénech organizují a zabezpečují členové Horské služby ČR.

Členové Horské služby o.p.s. (profesionální horská služba) zajišťují tuto činnost ve spolupráci se členy Horské služby České republiky o.s. (dobrovolnická horská služba) podle vlastních postupů a zkušeností. Jedná se o terény nepřístupné pro nevycvičené osoby a o nasazení při vyhledávání v lavinách. Jedná se o terény nepřístupné pro nevycvičené osoby a o nasazení při vyhledávání v lavinách...

imagesZáchrannými pracemi ve vodním prostředí se v IZS zabývá HZS ČR, Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže (dále VZS ČČK) a Policie ČR.

Policie je zastupovaná zejména služebními potápěči správ krajů a Oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia České republiky (OSPČV). Vzhledem k nastavení časově výjezdových a teritoriálně akčních rádiusů jednotlivých zmiňovaných složek IZS je pravděpodobné, že na místě tonutí či utonutí osoby bude v převážné většině v prvotním sledu zasahovat HZS ČR nebo VZS ČČK...

Typy pátracích a záchranných akcí

Základní informace - Typy SAR akcí

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

imagesPro potřeby použití v České republice můžeme pátrací a záchranné akce rozdělit podle charakteru prostředí, ve které se předpokládá nalezení pohřešované osoby.

 

 

Rozdělení jednotlivých typů pátracích a záchranných akcí je bohužel nejednotné a závisí na převažujícím rázu krajiny určité země nebo nejčastěji používané metodě podle charakteru prostředí. Obvykle se lze setkat ve světě se čtyřmi základními typy pátracích a záchranných akcí:

  • Horské vyhledávání – souvisí s operacemi v hornatém prostředí, ačkoli termín často označuje i vyhledávání a záchranu v oblastech jako je divočina, pouště a lesy nebo jeskyně.
  • Vyhledávání a záchrana v zastavěných oblastech (USAR) – zahrnuje lokalizaci, vyproštění a počáteční lékařskou stabilizaci obětí uvězněných ve stísněných prostorách. Je považováno za vysoce rizikovou disciplínu, jelikož může být použito při zemětřeseních, cyklónech, bouřích a tornádech, záplavách, při protržení přehrad, při technologických nehodách, teroristických útocích a také při uvolnění nebezpečného materiálu.
  • Bojové vyhledávání a záchrana (CSAR) – vojenská forma služby záchrany sestřelených letců během válečných konfliktů. Sestává z operací k záchraně a poskytnutí pomoci sestřeleným posádkám letounů nebo spojencům za nepřátelskými liniemi.
  • Vzdušná, námořní záchrana (ASR) – použití letectva k pátrání, lokalizaci a záchraně osob ztracených na moři a poskutnutí pomoci pilotům, kteří havarují na moři.

Pro potřeby použití v České republice můžeme pátrací a záchranné akce rozdělit podle charakteru prostředí, ve které se předpokládá nalezení pohřešované osoby na:

  • Sutinové vyhledávání
  • Pátrání v terénu
  • Pátrání na vodních plochách
  • Pátrání v těžko přístupném terénu

Jednotlivé typy pátracích a záchranných akcí spadají do kompetence různých složek IZS a rozdělení spočívá ve specializaci určité složky na daný typ prostředí.

blog comments powered by Disqus

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele