Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

21.06.2004 - Výbuch plynu, ul.Tržní, Brno

Zásahy - Sutiny

Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

image

Popis zásahu po výbuchu plynu na ulici Tržní, Brno

Výbuch plynu v Brně - 21. června 2004 ve 13:11 hodin

Tragické následky výbuchu zemního plynu (text vyšel v časopisu 112)

Brněnští plynaři se vyznamenali...

Dne 21. června 2004 ve 13:11 hodin byl na operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje (dále jen OPIS) nahlášen výbuch v nájemním domě v ulici Tržní 2 v Brně-Černovicích. Při mimořádné události došlo ke zřícení velké části domu. V troskách zůstalo uvězněno několik lidí. Na náročném zásahu, který trval více než 24 hodin, se podílelo 17 jednotek požární ochrany a další složky integrovaného záchranného systému.


Popis objektu

Bytový dům byl vystavěn v roce 1921 a celou dobu sloužil k bydlení občanů. Objekt se nacházel v městské části Brno-Černovice, v blízkosti centra a silnice směrem na Vyškov. Byl řešen jako podsklepená vícepodlažní stavba v řadové zástavbě a byl tvořen z jednoho podzemního a pěti nadzemních podlaží a půdy. Nacházelo se v něm třicet bytových jednotek, v každém nadzemním podlaží celkem šest bytů. Vzhledem k roku výstavby (1921) nebyl objekt dělen do požárních úseků. Z jednotlivých bytů vedla jedna úniková cesta - přes pavlač na schodiště a odtud východem na dvůr nebo na hlavní komunikaci. Po výbuchu s následným požárem došlo ke zřícení stěny u hlavního vchodu a hoření unikajícího plynu - tím došlo k znemožnění použití tohoto východu. U druhého východu došlo k odtržení schodiště vedoucího na dvůr, přesto zůstal tento východ použitelný a pomocí tohoto východu opustila dům většina obyvatel. Výbuch měl podle výpovědí svědků a zjištění porušení konstrukcí dvě epicentra:

* první v 1. PP v prostoru pod hlavním vstupem do objektu
* druhé v 1. PP v levé zadní části objektu při pohledu od hlavního vstupu do objektu.

Při výbuchu došlo ke zřícení části objektu a k požáru, který se rozšířil především do bytů v 5. NP a půdních prostor.

Průběh zásahu

Na místo události byla jako první vyslána jednotka HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Brno ze stanice Lidická s požární technikou CAS 24, CAS 32, AZ 30 a PPLA. Jednotka se na místo zásahu dostavila ve 13:16. Postupně byly povolávány další profesionální i dobrovolné jednotky z města Brna a blízkého okolí.
Před příjezdem jednotek PO probíhala evakuace, jednak samovolná, dále s asistencí strážníků Městské policie Brno (MP Brno) a příslušníků Policie ČR (PČR), na místě byla sanitní vozidla ÚZZS Brno. Evakuovaní byli shromážděni na chodníku před vstupem do budovy. Policie uzavřela všechny přístupové komunikace k objektu.
Průzkumem bylo zjištěno, že v čelní stěně (z Tržní ulice) je přibližně 10 metrů široká průrva od přízemí až po střešní vazbu. Na silnici před budovou bylo prověšené tramvajové vedení a velké množství předmětů, vyvržených z budovy výbuchem.
Velitel zásahu (VZ) požádal OPIS o vyslání dalších jednotek, pohotovostních služeb plynárny, elektrárny a prostřednictvím dispečinku Dopravního podniku města Brna (DPmB) o zajištění odpojení trakčního vedení.
Posádka CAS 24 vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy C 52 s proudnicemi Turbojet (jako smáčedlo bylo použito pěnidlo) do prostoru hořící průrvy v budově.
Po ustavení AZ 30 byl zahájen průzkum podkrovních místností ve snaze o záchranu osob, které se v prostoru podkroví mohly nacházet. Posádka CAS 32 vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem přes přízemní místnost do dvora budovy. Z koše AZ 30 byl do budovy vytvořen jeden proud C 52 na podporu průzkumu a hašení v prostoru podkroví. Vzhledem ke značnému poškození budovy výbuchem byly stále sledovány trhliny v obvodovém zdivu. Po zjištění, že se trhliny zvětšují, byl okamžitě stažen proud C 52 z podkroví do koše žebříku a zvětšen odstup od budovy přibližně na 20 metrů. Do této doby byl proveden průzkum ve 2., 3. a 4. NP (násilím byly otevřeny tři byty), v prohledávaných prostorách se nikdo nenacházel. V první fázi zásahu byl v celém prostoru intenzívně cítit zemní plyn.

Pohřešování osob

Ve 13:25 hodin se na místo zásahu dostavil velící důstojník směny ze stanice Lidická, který spolu s dosavadním VZ provedl průzkum a seznámil se s rozsahem mimořádní události a stavem doposud přijatých opatření. Následně převzal velení zásahu.
Součástí průzkumu bylo vyhledávání osob. Nebyl nalezen nikdo, kdo by zevnitř objektu volal o pomoc, ani nikdo, kdo by byl v bezprostřední blízkosti budovy zraněný a nebyl v péči ÚZZS Brno. Poblíž postiženého objektu kontaktovala VZ obyvatelka domu, který mu sdělila, že uvnitř objektu zůstala její čtyřletá dcera. Jednalo se o dítě jednoho ze zasahujících hasičů, který v budově bydlel. Při průzkumu dvorního traktu nájemníci VZ oznámili, že pod sutinami přízemního bytu jsou zasypány dvě dospělé osoby.
V první fázi se nepodařilo kontaktovat nikoho, kdo by měl přehled o počtu osob, které budovu opustili a vzhledem k tomu, že byly rozptýleny na poměrně velkém prostranství, nebyl nikdo schopen říci, zda budovu opustili všichni nájemníci.
VZ požádal OPIS, aby vyslalo síly a prostředky odpovídající III. stupni požárního poplachu a dále nařídil:
* osádce CAS 32 ze stanice Lidická, aby zahájila vyprošťování osob ve dvorním traktu; do příjezdu dalších jednotek jim na pomoc přidělil civilní osoby shromážděné ve dvoře,
* osádce CAS 24 ze stanice Lidická a strážníkům MP Brno, aby provedli evakuaci domu Tržní 4,
* jednotce ze stanice BVV, aby provedla evakuaci domu Olomoucká 2,
* pracovníkům ÚZZS Brno, aby se přepravili do dvorního traktu, kde je nutné poskytnout pomoc zasypaným osobám. Protože s jednotkou ze stanice BVV na místě zasahoval otec pohřešované dívky, rozhodl velitel zásahu o jeho odvolání z místa zásahu, aby se snížilo jeho psychické zatížení a spolu s manželkou byli odvezeni do nemocnice, kde jim byla poskytnuta nezbytná pomoc.

Hrozba zřícení objektu

Protože průzkumem bylo zjištěno, že působením účinků výbuchu jsou stavební konstrukce velmi nestabilní a hrozí bezprostřední nebezpečí ztráty stability, únosnosti a celistvosti všech svislých i vodorovných konstrukcí celé budovy, byl povolán statik. Zásah uvnitř objektu i v jeho bezprostředním okolí byl z hlediska bezpečnosti zasahujících hasičů extrémně nebezpečný. Do objektu stále unikal zemní plyn z poškozeného potrubí. Pracovníci plynárny nebyli schopni plyn okamžitě zastavit. Aby bylo úniku zamezeno, museli na třech místech rozkopat ulici, obnažit potrubí a přerušit jej. Tyto práce trvaly do sedmnácti hodin, do té doby plyn stále unikal a velmi intenzivně podporoval hoření uvnitř objektu.

Místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky:
* úsek č. 1 - ulice Tržní, úkol - hašení požáru, evakuace, vyhledávání osob
* úsek č. 2 - dvorní trakt, úkol - vyprošťování zasypaných osob, vyhledávání osob, hašení požáru
* úsek č. 3 - zásobování hasební vodou

Na místo zásahu byli povoláni:
* kynologové se záchrannými psy
* příslušníci HZS hl. města Prahy, předurčeni do USAR odřadu se štěrbinovou kamerou
* jednotka armády ČR ze 74. zvz Bučovice

Po vyproštění obou zasypaných osob z přízemního bytu VZ kvůli hrozícímu nebezpečí rozhodl o stažení všech hasičů z poškozené budovy. Dále byly zaměněny útočné proudy s ručními proudnicemi za oscilační monitory, sklopnou proudnici na AZ a lafetovou proudnici jedné CAS 24. Po celou dobu zásahu byl prováděn průzkum v sousedních objektech vedle poškozeného domu. Cílem průzkumu bylo prověřit přítomnost osob, možnost dalšího šíření požáru a provést kontrolu statiky objektů.
Na místo zásahu se dostavilo vozidlo Štábu velitele zásahu (ŠVZ) s velitelem stanice Lidická a byl ustanoven ŠVZ, do kterého byli začleněni představitelé základních složek IZS, pracovníci pohotovostních služeb a firem povolaných na spolupráci. Na vystřídání zasahujících hasičů byla povolána směna "A" z volna.
Do ŠVZ byl začleněn statik, jehož úkolem bylo zjistit stav statiky poškozeného objektu, navrhnout způsob, jakým je třeba obvodové stěny zajistit proti zřícení a specifikovat materiál, potřebný pro zajištění statiky objektu.
Výsledkem statického průzkumu bylo to, že se bude zajišťovat obvodová stěna ve dvorním traktu. Obvodová stěna do Tržní ulice byla v takovém stavu, že zajištění nepřipadalo v úvahu. Na místo zásahu byl povolán představitel stavební firmy, který byl začleněn do ŠVZ. Jeho úkolem bylo zajistit materiál, potřebný pro statické zajištění budovy a řemeslníky, kteří práci provedou.

Vyhledávání osob

Vrtulník PČR letecké služby dopravil na místo zásahu tři příslušníky HZS hl. města Prahy předurčené do USAR odřadu. Jejich úkolem bylo pomocí štěrbinové kamery prohledat sutiny a vyhledat případné zasypané osoby. Nejdříve zasahovali ve dvorním traktu, jednak ze země, potom z AZ 30. Později hledali z Tržní ulice. Štěrbinovou kamerou nebyla nalezena žádná zasypaná osoba. Členové USAR odřadu byli až do návratu na základnu využíváni na ruční rozhrabování sutin z Tržní ulice.Úkolem kynologů bylo provést označení případné osoby, nebo vyloučení osob v sutinách. Práci psů ztěžoval kouř, zplodiny hoření a unikající plyn. Psy nebyla značena žádná živá osoba.
Na místo zásahu se dostavili: ředitel HZS Jihomoravského kraje územního odboru Brno, náměstek ředitele HZS Jihomoravského kraje, operační výjezd MV - generálního ředitelství HZS ČR, starosta městské části Brno - Černovice, hejtman Jihomoravského kraje a primátor statutárního města Brna. Všichni tito funkcionáři byli kontaktováni ŠVZ a byl s nimi projednán způsob úhrady nákladů firem, které budou přizvány na provádění nezbytných prací. Likvidace požáru V 17 hodin pracovníci plynáren zastavili přívod zemního plynu do objektu. Během dvaceti minut byl požár lokalizován. Bylo ukončené hašení prováděné oscilačními monitory a otočnými proudnicemi. Následně byla ukončena činnost čerpacího stanoviště. V pohotovosti zůstaly útočné proudy s ručními proudnicemi (Tržní ulice i dvorní trakt), jejichž úkolem bylo hasit případná ohniska hoření. Hydraulickou tyčí byla zajištěna visící traverza v obvodové stěně ve dvorním traktu. Statik zkontroloval jejich stabilitu. V té době nebylo stále vyloučeno, že se pod sutinami nacházejí další osoby. VZ proto rozhodl, že se budou vyklízet sutiny do dvora a současně vyhledávat případné zasypané osoby. Elektrickým bouracím kladivem byl kvůli snazšímu odklízení propadených stavebních konstrukcí do dvora domu vybourán otvor pod oknem v 1. NP Do dvorního traktu byly momentálně soustředěny volné jednotky PO. V průběhu prací došlo k opětovnému rozhoření střešní konstrukce. Hašení bylo prováděno jednoduchým vedením z koše AZ30. Pracovníci dispečinku DPmB dostali za úkol odstranit trolejové vedení (tramvaje, trolejbusy) z ulice Tržní a Olomoucká, aby mohla být nasazena těžká stavební technika. Ve 20 hodin byl velitel zásahu na poradě ŠVZ zástupcem PČR informován, že se jim podařilo shromáždit všechny pohřešované, takže momentálně chybí pouze čtyřletá dívenka. Hasiči přerušili práce ve dvorním traktu objektu, na místě byla ponechána pozorovací skupina se zavodněným proudem. Jejím úkolem bylo hasit nově vzniklá ohniska hoření. Statik po prohlédnutí domů Olomoucká, Tržní 4, 6 a 8 konstatoval, že všechny budovy jsou v pořádku a nehrozí nebezpečí zřícení. VZ rozhodl, že domy Olomoucká 2, Tržní 6 a 8 budou připojeny k elektrickému proudu, nájemníci se vrátí do domů a PČR zmenší uzavřený prostor. Dům Tržní 4 zůstane evakuovaný. Po 21. hodině bylo ukončeno ruční rozebírání suti, na další práce byla nasazena stavební technika. Velení převzal velitel čety směny "A". Sutiny byly rozebírány pomocí bagru UDS a nákladních automobilů. Při rozebírání byly vyčleněny pozorovací skupiny, jejichž úkolem bylo prohlížet odtěžovanou suť, vyhledávat osoby a cenný materiál. Toto bylo prováděno ve třech fázích (před bagrováním, rozložením nabraného materiálu, na korbě nákladního automobilu při vysypávání). Odtěžený materiál odvážely nákladní automobily na hlídanou skládku. Kolem 21:40 hodin bylo pod troskami přibližně v nárožní části domu, na úrovni chodníku nalezeno tělo. Jak bylo později zjištěno, jednalo se o náhodnou chodkyni. I nadále se tedy pokračovalo v hledání těla dívky. Postupně se odkrývaly sutiny z vozovky a chodníku a prostoru přízemí a sklepa budovy. Během prací bylo několikrát nutné hasit střešní konstrukci a prostor podkroví. Stále hrozilo velké nebezpečí zřícení velké části zdiva a střechy nad místem zásahu. Proto dal VZ rozkaz k nasazení hydraulického stříhacího bagru Komatsu. Před jeho nasazením prohlédl prostor zásahu kynolog se psem a členové USAR týmu štěrbinovou kamerou, s negativním výsledkem. Po odstranění visících trosek se pokračovalo v odklízení stejným způsobem dál. Hasiči, kontrolující trosky, museli být často střídáni, vzhledem k náročnosti na pozornost. Poté, co byly při odtěžování sutin odkryty prostory sklepa, byl opět nasazen kynolog se psem. Kolem 04:00 hodin 22. června 2004 se v sutinách objevily věci z bytu pohřešované dívky. Práce proto pokračovaly ručně, avšak bezvýsledně.

Po 07:00 hodin následujícího dne byli zasahující vystřídáni směnou "C". Na místo byli opět odvezeni psi a kynologové. Činnost probíhala podobným způsobem a po poledni bylo nalezeno tělo pohřešované dívky v zadní části propadeného prostoru na úrovni podlahy sklepa. Tím zásah skončil. Místo bylo předáno zástupci městské části Brno - Černovice. Hasiči ještě další den pomáhali při evakuaci osobních věcí nájemníků z narušené budovy před její demolicí.
Místo zásahu bylo osvětlováno s AZ a osvětlovacím agregátem. V první fázi zásahu byly veškeré práce prováděny s využitím dýchacích přístrojů, později s respirátory.
Technici chemicko-technické služby neustále monitorovali ovzduší pomocí detektorů.
Zásobování požární vodou bylo zabezpečeno z podzemních hydrantů, později byla vytvořena dálková doprava vody hadicemi od čerpacího stanoviště, umístěného u požární nádrže sousedního výrobního podniku. Celkem bylo spotřebováno asi 810 m³ vody a 600 litrů pěnidla.
Zásah byl ukončen dne 22. června 2004 ve 14:22 hodin. Celkem se na likvidaci mimořádné události podílelo 17 jednotek PO s 34 požárními automobily.

Tragická bilance

Bezprostředně byly usmrceny dvě osoby, další dva lidé zemřeli na následky zranění v nemocnici. Zraněno bylo sedm civilních osob, které odvezly sanitky ÚZZS Brno na ošetření do nemocnic. Lehce zraněni byli dva zasahující hasiči, kteří byli ošetřeni na místě a pokračovali v zásahu.
Příčinou vzniku úniku plynu bylo porušení plynového potrubí před domem v takovém rozsahu, že došlo k velkému úniku plynu do budovy a jeho iniciaci.

Hodnocení zásahu

Pozitiva:

* velmi dobrá spolupráce jednotek PO na místě požáru
* dobrá spolupráce složek IZS na místě zásahu
* velmi dobrá spolupráce se stavebními firmami, povolanými k zásahu
* dobrá spolupráce s Magistrátem města Brna při zajištění provizorních ubytování pro evakuované
* rychlé zajištění speciální techniky - štěrbinové kamery HZS hl. města Prahy, která umožnila prohlídku nepřístupných prostor (aniž tam museli vstoupit hasiči), zda se v nich nenacházejí ještě nějaké osoby. Tím se významně snížilo riziko zasahujících hasičů

Negativa:

* poškození stavebních konstrukcí neumožňovalo pracovníkům ÚZZS Brno poskytovat první pomoc postiženým osobám dříve, než byly vyproštěny ze sutin a přeneseny na volné prostranství
* pracovníci plynárny nebyli schopni bezprostředně zastavit přívod zemního plynu do objektu, jejich přístup k řešení problému byl velmi laxní, neodpovídal závažnosti situace (zastavování přívodu zemního plynu do objektu trvalo více než tři hodiny)
* po celou dobu zásahu hrozilo nebezpečí zřícení poškozených stavebních konstrukcí
* zasahující hasiči pracovali s vědomím, že jedna z obětí je čtyřletá dcerka jejich kolegy
* vzhledem k náročnosti zásahu dlouhá doba do vyproštění obětí a lokalizace požáru.

blog comments powered by Disqus

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele